הצהרת נגישות

הצהרת נגישות –  ANDA

 • הצהרה זו עודכנה לאחרונה ב – ב- 27 במאי, 2023.
 • באתר שלנו, חשוב לנו שמוצרינו יהיו נגישים עבור אנשים עם מוגבלויות ולשם כך אנו פועלים לטובת הנגשת האתר באמצעים טכנולוגיים.
 • בין היתר מטרתינו להנגיש את האתר לבעלי מוגבלויות 

 • התוסף

 • לשם הנגשת האתר, הטמענו את מערכת  "Hike Order" (להלן: "התוסף" ראה פירוט נוסף כאן).
  1. באמצעות התוסף, ניתן להטמיע באתר פתרונות נגישות מתקדמים, מבלי לעשות שינויים בקוד האתר.

  רמת הנגישות

 • התוסף הינו תוסף קוד אשר מתווסף לאתר ומכיל בתוכו התאמות רבות אך אינו מתיימר לעמוד בתקני הרגולציה. במלואם.
 • תיקונים והתאמות שבוצעו

  1. ההתאמות מותאמות לתצוגה במרבית הדפדפנים וכן לשימוש בטלפון סלולרי. 
  2. בין היתר, באמצעות התוסף, המשתמש יוכל להשתמש בתוספים כדלקמן:
   1. התאמות ויזואליות;
   2. ניווט במקלדת;
   3. הדגשות מילים;
   4. הגדלת פונטים;
   5. ועוד, כפי שמובא בהרחבה באתר התוסף.

  החרגות

  1. למרות מאמצינו הרבים בביצוע התאמות נגישות באתר, ייתכנו עמודים בהם התאמת הנגישות אינה מיטבית (מקומות בהם הנגישות לא פועלת כראוי, או שאף טרם הונגשו). 

  יצירת קשר

  1. נשמח לתת מענה לכל טענה בנוגע לנושאי הנגישות.
  2. על מנת שנוכל להתייחס לטענה נודה על פנייה רחבה ככל שניתן הכוללת את תיאור הבעיה, את הדפדפן בו השתמשתם, את העמוד שבו ניסיתם לבצע פעולה שלא צלחה וכיוצ"ב.
  3.  את הפנייה ניתן לעשות באמצעים הבאים:
   1. בטלפון 0526448708
   2. במייל info@andactivewear.com